Crucial 
Services Ltd

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024

English
Αναζήτηση:  |  Εξειδικευμένη Αναζήτηση  |  Επικοινωνία  |  Αρχική Σελίδα
Εμείς
Υπηρεσίες
Λύσεις
Αρχειοθέτηση Εγγράφων
Αυτοματοποιήσεις ΜΜΕ
Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
Portfolio
Τα νέα μας
Συνδέσμοι
Επικοινωνία
ΠΟΛΙΤΗΣ ONLINE
Phini Village

Αρχειοθέτηση ΕγγράφωνAPXEION-WEB

Το ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB είναι η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη λύση για ηλεκτρονική διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων σε περιβάλλον INTERNET/INTRANET με n-tier αρχιτεκτονική.

 

 

Ιδανικό για:

 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις: συμβόλαια πελατών, υποθέσεις, οδηγίες.

 • Δημόσιους οργανισμούς: ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, γραφεία τύπου, μελέτες, αναφορές, αιτήσεις πολιτών μέσω Internet.

 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα: βιβλιοθήκες, δημοσιεύσεις.

 • Ηλεκτρονικές εκδόσεις: on-line τράπεζες πληροφοριών, CD-ROM, multimedia.

 • Ιατρούς: αρχείο ασθενών, κλινικές σημειώσεις, βιβλιογραφία.

 • Μέσα ενημέρωσης: αρχείο κειμένων, φωτογραφιών, video και ήχου για εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, πρακτορεία ειδήσεων.

 • Νομικούς: ημερολόγια ενεργειών, αποφάσεις, νομολογία, υποθέσεις.

 • Τράπεζες: δάνεια, πιστώσεις, υποστήριξη αποφάσεων, αλληλογραφία.

 

Βασικά Πλεονεκτήματα:

 • Ευελιξία για τυχόν αλλαγές και προσαρμογές (όλες οι εφαρμογές είναι στον server)

 • Επεκτασιμότητα (σε οποιοδήποτε PC διαθέτει web browser)

 • Ασφάλεια πολλαπλών επιπέδων

 • Υψηλή διαθεσιμότητα, σε συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Server)

 • Δυνατότητα διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων

 • Μελλοντική προστασία της επένδυσης και μακρόχρονη υποστήριξη

 • Συμβατότητα με εφαρμογές για το Internet

 • Ταχύτατη πρόσβαση στο ηλεκτρονικά αρχειοθετημένο υλικό

 • Δυνατότητα σύνθετων αναζητήσεων σε όλα τα στοιχεία του αρχείου

 • Αναζήτηση με οποιαδήποτε λέξη ή φράση στα κείμενα των ηλεκτρονικών εγγράφων

 • Εύκολη διασταύρωση στοιχείων

 • Ταυτόχρονη προσπέλαση στο υλικό από πολλούς χρήστες με απόλυτα ασφαλή τρόπο

 • Μείωση αποθηκευτικών χώρων (physical storage)

 

Λειτουργίες

 • Πολλαπλές πηγές εισαγωγής πληροφοριών - εισαγωγή εγγράφων από επεξεργαστές κειμένου, scanning, OCR.

 • Εξοικονόμηση χώρου - συμπίεση των εγγράφων για αποτελεσματική διαχείριση των μέσων αποθήκευσης.

 • Προσαρμοσμένες αναφορές - δυνατότητες εκτύπωσης προσχεδιασμένων αναφορών ανάλογες με τις ανάγκες του οργανισμού.

 • Επεκτασιμότητα - σύνδεση με σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας γραφικό και σύγχρονο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Οn-line help στα ελληνικά.

 • Διαχείριση βοηθητικών αρχείων - εισαγωγή, τροποποίηση καταλόγων.

 

Ελεύθερη Αναζήτηση / Ανάκτηση (free text retrieval)

 • Πλήρης ανάκτηση κειμένου - με οποιεσδήποτε λέξεις ή εκφράσεις στα κείμενα.

 • Έξυπνη αναζήτηση - με όλες τις δυνατές καταλήξεις και χρήση θησαυρών λέξεων.

 • Σύνθετη αναζήτηση - με συνδυασμό σε όλα τα στοιχεία του εγγράφου όπως: αριθμός εγγράφου, είδος, τίτλος, κατηγορία, θέμα, λέξεις ή φράσεις.

 • Σχετικότητα - ανάκτηση των εγγράφων που το περιεχόμενό τους είναι σχετικό με την έκφραση αναζήτησης.

 • Αυτόματη επισήμανση λέξεων - κλειδιών - αυτόματο "φώτισμα" των λέξεων των κειμένων.

 

Εμφάνιση Πληροφοριών

 • Επιλεκτική ταξινόμηση - ταξινόμηση ως προς κάποια στοιχεία π.χ είδος, ημερομηνία εισαγωγής, τίτλος.

 • Οργανωμένη παρουσίαση πληροφοριών - εμφάνιση των εγγράφων είτε ολόκληρων είτε σε μορφή λίστας.

 • Ποικιλίας εμφάνισης - επιλογή καταλόγων εμφάνισης.

 

Ενημέρωση

 • Φιλικό περιβάλλον Εργασίας: γραφικό και σύγχρονο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη.

 • Drag & drop λειτουργία: Εισαγωγή αρχείων από καταλόγους των windows: αρχείων κειμένου, εικόνας, e-mail ή/ και φαξ.

 • Εκδόσεις: Υποστήριξη versioning control, check-in, check-out.

 

Ροή Εγγράφων (Workflow)

 • Δρομολόγηση - αποστολή σε χρήστη, τμήμα, ομάδα χρηστών, διεύθυνση.

 • Επίβλεψη - δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής ενεργειών όπου περιγράφεται κάθε βήμα, η απόφαση που ελήφθη, όνομα, ημερομηνία κτλ.

 • Καθοδήγηση - επιλογή ενέργειας από λίστα, δυνατότητα δημιουργίας παράλληλων βημάτων ενέργειας και επιστροφή σε προηγούμενο βήμα.

 

Ασφάλεια και έλεγχος δεδομένων

 • Πολυδιάστατη ασφάλεια - ασφάλεια του συστήματος σε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών. Υποστήριξη υπηρεσιών καταλόγου (LDAP)

 • Εξουσιοδοτήσεις - πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

 • Προστασία - συνεργασία με προγράμματα κρυπτογράφησης και ψηφιακών πιστοποιητικών.

 

Παραμετροποίηση

Προσαρμοσμένες λύσεις - προσαρμογή των εφαρμογών ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στις δικές σας ανάγκες και τα υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης σας

 

 

ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR

Το ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR χρησιμοποιείται για την μαζική οπτική αναγνώριση χαρακτήρων σε έγγραφα που έχουν αρχειοθετηθεί στο ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB σε μορφή εικόνας TIFF. Δημιουργείται αυτόματα το αντίστοιχο αρχείο με το κείμενο και ενημερώνονται οι δείκτες (indexes) με τις λέξεις του κειμένου. Στη συνέχεια μπορούμε να αναζητήσουμε με οποιαδήποτε λέξη ή φράση στο κείμενο του εγγράφου. Κατά την εμφάνιση των εγγράφων που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης, υπάρχουν δύο επιλογές:

 • εμφάνιση της αρχικής εικόνας του εγγράφου

 • εμφάνιση και του κειμένου

 

Τεχνικά Στοιχεία

Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα - Το ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB διατίθεται σε Linux, Unix (Solaris) και Windows Servers.

 

Ισχυρή βάση δεδομένων - πλήρης αξιοποίηση του Oracle Server, Oracle Workflow και Oracle Collaboration Suite (για e-mail, calendar, scheduler, web-conferencing).

Application Servers:

Υποστήριξη των Oracle Application Server / Sun Microsystems Java Application Server

 

Web Servers:

Υποστήριξη όλων των γνωστών Web Servers: Apache, Oracle HTTP, Server, Microsoft IIS, Netscape.

 

Web Browsers:

Microsoft Internet Explorer, Firefox, Netscape.

Content & Document Management Tools that ROCK!

  Πάνω | Πίσω | Εκτύπωση  |  Εξειδικευμένη Αναζήτηση  |  Επικοινωνία  |  Αρχική Σελίδα